ĐỐI TÁC CỦA SỢI CHỈ VÀNG

ĐỐI TÁC CỦA SỢI CHỈ VÀNG

Làm thế nào để trở thành đối tác của SỢI CHỈ VÀNG ?

 

Chúng tôi luôn muốn hợp tác với các nhà cung cấp, đại lý, đối tác chất lượng. Nếu bạn muốn trở thành nhà cung cấp, đại lý, đối tác của SỢI CHỈ VÀNG vui lòng gửi email giới thiệu hợp tác đến địa chỉ  linhnguyen@soichivang.com.

 

Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu quý vị cần thêm thông tin. 

 

——————————————–

How to become the Partner of SOI CHI VANG Company ?

 

We want to cooperate with high quality suppliers, agents, partners. If you want to become a supplier, agent or partner of SOI CHI VANG company, please send us an email to linhnguyen@soichivang.com.

 

Please feel free to contact with us if you need any further information .

Đánh giá post
chat zalo goi lai chat facebook